ការងារស្ម័គ្រចិត្ត

កម្មវិធី «បំបែកឯតទគ្គកម្មក្រមាវែងជាងគេលើពិភពលោក» ត្រូវការជ្រើសរើសយុវជនស្ម័គ្រចិត្តដើម្បីជួយក្នុងការរៀបចំដំណើរការកម្មវិធីទៅតាមទីតាំងនីមួយៗរួមមាន (១)សាលចុះឈ្មោះនិងរៀនតម្បាញ (២)សាលតម្បាញ (៣)រោងផ្តល់ព័ត៌មាន (៤)គ្រប់គ្រងទីតាំង (៥)ក្រុមចល័ត និង (៦)call center។

លក្ខខណ្ឌជ្រើសរើស
យុវជន-យុវនារី ដែលមានបំណងដាក់ពាក្យ ត្រូវបំពេញលក្ខខណ្ឌដូចខាងក្រោម៖
១. មានពេលទំនេរអាចជួយការងារបានយ៉ាងតិច ១ខែ
២. ត្រូវមានអាយុចាប់ពី ១៨ឆ្នាំឡើងទៅ
៣. មានភាពរួសរាយរាក់ទាក់ និងទំនាក់ទំនងការងារល្អ
៤. មានអត្តចរិតស្លូតបូត សុភាពរាបសា និងមានសុខភាពមាំមួន
៥. មានទំនួលខុសត្រូវ និងឆន្ទៈខ្ពស់លើការងារ
៦. ធ្លាប់មានបទពិសោធន៍ការងារស្ម័គ្រចិត្តកាន់តែប្រសើរ

ក្រុមការងារនឹងធ្វើការទំនាក់ទំនងទៅ បេក្ខជន/បេក្ខនារីដែលត្រូវបានជ្រើសរើសតែប៉ុណ្ណោះ ។​ សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទាក់ទងមកលេខ 070 572 625/ 096 789 5957

ពាក្យស្នើសុំ

សូមបំពេញព័ត៌មានរបស់អ្នកនៅខាងក្រោម សម្រាប់ចុះឈ្មោះការងារស្ម័គ្រចិត្ត របស់កម្មវិធី

ព័ត៌មាន​ផ្ទាល់ខ្លួន
ស្រីប្រុសផ្សេងទៀត
ពេលវេលាដែលអាចចូលរួមជួយក្នុងកម្មវិធី៖
តិចជាង ៤សប្តាហ៍៤ - ៨ សប្តាហ៍លើសពី ៨សប្តាហ៍
ស្ថាប័ន
រដ្ឋឯកជនផ្សេងៗ
ពេលវេលាក្នុងការអនុវត្តន៍ការងារ
ច័ន្ទ-សុក្រ ០៧:៣០ ព្រឹក - ១២:៣០ ថ្ងៃត្រង់ច័ន្ទ-សុក្រ ១២:០០ ថ្ងៃត្រង់ - ០៥:០០ ល្ងាចច័ន្ទ-សុក្រ ០៤:៣០ ល្ងាច - ០៩:០០ យប់សៅរ៍-អាទិត្យ ០៧:៣០ ព្រឹក - ០៥:០០ ល្ងាចសៅរ៍-អាទិត្យ ០៤:៣០ ល្ងាច - ០៩:០០ យប់
កំរិតវប្បធម៌
អនុវិទ្យាល័យវិទ្យាល័យបរិញ្ញាប័ត្រអនុបណ្ឌិតផ្សេងៗ
គោលបំណង និងចំណាប់អារម្មណ៍នៃការចូលរួមកម្មវិធី «បំបែកឯតទគ្គកម្មក្រមាវែងជាងគេលើពិភពលោក»៖